Jak zajęcia z rytmiki wpływają na rozwój dziecka?

Rytmika, jako technika wychowania muzycznego, łączy w sobie muzykę, śpiew, taniec, grę na instrumentach oraz improwizację muzyczną i ruchową. Zajęcia te służą nie tylko kształceniu dzieci w zakresie muzyki, wspierają także szeroko pojęty rozwój najmłodszych. Przede wszystkim zaspokajają one naturalną potrzebę ruchu, który często jest dominującym sposobem dziecięcej ekspresji. Podczas pierwszego kontaktu z muzyką, maluchy częściej reagują kiwaniem głową, kołysaniem się lub stukaniem jakimś przedmiotem, niż śpiewaniem czy grą na instrumencie. Rytmika uwrażliwia dzieci na doznania słuchowe, a także zachęca je do poszukiwania i rozwijania własnych naturalnych środków wyrazu.

Czego można się dowiedzieć dzięki rytmice?

Rytmika dla dzieci uczy, jak rozumieć cechy muzyki – wysokość dźwięków, rytm, tempo, metrum. Umiejętność rozpoznania, czy dźwięki są głośne czy ciche, niskie czy wysokie, wolne czy szybkie, można oczywiście wykorzystać w dalszym kształceniu muzycznym, ale nawet jeśli dziecko nie podejmie nauki śpiewu bądź gry na żadnym instrumencie, wciąż będzie rozwijało swoją inteligencję i pamięć. Słuchanie muzyki i jej interpretowanie przy pomocy własnego ciała, to także wspieranie wrodzonej kreatywności oraz odkrywanie własnej emocjonalności.

Zabawy z rytmem wpływają jednocześnie na sprawność umysłową i fizyczną dzieci. Mali uczestnicy starają się zapanować nad ciałem, kształtując równowagę i koordynację. Doświadczają swojego ciała w przestrzeni i ćwiczą uważność. Rytmika to swoista muzykoterapia – pomaga rozładować napięcie mięśniowe i relaksuje. Zajęcia te mają ogromny potencjał edukacyjny, ponieważ dają solidne podstawy do późniejszej nauki matematyki oraz języków. Dzięki temu, że odbywają się w grupie, rozwijają także umiejętności społeczne najmłodszych.