Zajęcia rytmiczno - muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Pobudzenie różnych sfer aktywności dziecka poprzez:

 • kształcenie świadomości własnego ciała- ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą: taniec, ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce, zabawy paluszkowe, grze na instrumentach perkusyjnych;
 • kształcenie i doskonalenie koordynacji i orientacji ruchowej- poprzez taniec i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce lub śpiewie;
 • poszerzanie wiedzy dziecka o świecie- przedstawienie wychowanką różnego rodzaju utworów z różnych stron świata;
 • kształcenie zdolności współpracy, postaw społecznych i moralnych- wspólne zabawy, pomoc innym w wykonaniu zadania;
 • kształcenie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi- podczas zabaw, ćwiczeń;
 • budzenie zaufania do innych- podczas wykonywania wspólnego zadania, wspólnych występów, uroczystości czy udziału w konkursach;
 • kształcenie estetyki i płynności ruchu- taniec i ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce i śpiewie, grze na instrumentach perkusyjnych;
 • rozwój koncentracji uwagi u dziecka- słuchanie utworów, ćwiczenia relaksacyjne;
 • rozwój umiejętności przestrzegania zasad- wspólne określenia zasad i przestrzeganie ich.

 

Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez:

 • rozbudzenie wrażliwości na muzykę- słuchanie utworów, gra na instrumentach perkusyjnych, taniec, śpiew;
 • zrytmizowanie organizmu dziecka- proste zabawy z rytmem.

 

lekcje muzyki 1
lekcje muzyki 4
lekcje muzyki 6
lekcje muzyki 7
lekcje muzyki 11
lekcje muzyki 13
lekcje muzyki 15
lekcje muzyki 16
lekcje muzyki 17
lekcje muzyki 18
lekcje muzyki 19
lekcje muzyki 20
lekcje muzyki 21
lekcje muzyki 22
lekcje muzyki 23
lekcje muzyki 24
lekcje muzyki 25
lekcje muzyki 26
lekcje muzyki 27
lekcje muzyki 28
lekcje muzyki 29
lekcje muzyki 30
lekcje muzyki 31

 

Rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej, muzycznej, wzrokowej (taniec, śpiew, słuchanie utworów i rozpoznawanie ich, zabawy z rytmem) poprzez:

 • rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej- nauka tekstów piosenek i rozpoznawanie gestów;

 

Stwarzanie dziecku możliwości twórczego działania poprzez:

 • kształcenie wrażliwości, która ma na celu uwrażliwienie emocjonalnego przeżywania muzyki- swobodny taniec do muzyki, układanie piosenek, wyśpiewywanie dialogów, malowanie, rysowanie do utworów muzycznych;
 • wzbogacenie przeżyć i wyobrażani- dostarczenie radości, satysfakcji, wyzwolenia pozytywnych emocji, obniżanie napięcia oraz niesienie odprężenia;
 • zaprezentowanie środowisku bliższemu i dalszemu możliwości i umiejętności dziecka;
 • kształcenie poczucia własnej wartości u dziecka- podkreślanie jego nawet najmniejszych sukcesów;
 • rozwijanie i doskonalenie samooceny i samokontroli- podkreślanie nawet najmniejszych sukcesów dziecka.

 

Zapraszamy na zajęcia podczas których, tak jak w przedszkolu, uczymy współpracy w grupie poprzez wspólne:

 • Słuchanie muzyki
 • Granie na instrumentach perkusyjnych
 • Rysowanie
 • Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych,
 • Tańczenie
 • Śpiewanie
 • Poszerzanie wiedzy o świecie

po prostu dobrze się bawimy rozwijając swoje umiejętności :)

Dzieci najlepiej rozwijają swoje umiejętności i zdobywają nowe poprzez działanie. Ważne jest, by te działania sprawiały dzieciom radość i dostarczały nowych doświadczeń.

Program powstał z przeświadczeniem o ogromnym wpływie muzyki na rozwój dzieci. Z przekonaniem, że muzyka rozwija wyobraźnię, wrażliwość, motorykę małą i dużą. Wzbogaca przeżycia dziecka. Wpływa również na rozwój emocjonalny, poznawanie uczuć swoich i innych oraz rozwijanie wrażliwości na otaczający nas świat. Dźwięk i teksty piosenek mają wpływ na kontakty z rówieśnikami (wspólne śpiewanie, tańczenie). Ponadto, zajęcia muzyczne rozwijają percepcję słuchową, sferę intelektualną wdrażają do logicznego myślenia, kojarzenia pojęć, dokonywania analizy i syntezy. Śpiew, zabawy muzyczno- ruchowe czy zajęcia muzyczne zintegrowane z plastycznymi i gimnastycznymi doskonalą pamięć muzyczną, ale również pamięć ogólną. Poprzez śpiew dzieci opanowują prawidłową wymowę. Sprawność manualną rozwija gra na instrumentach perkusyjnych. Ruch stymulowany muzyką staje się z czasem ruchem kontrolowanym, płynnym i rytmicznym, który angażuje postrzeganie słuchowe, myślenie i uwagę oraz odzwierciedla emocje wywołane muzyką.

Obcowanie z muzyką niesie za sobą wiele radości. Działa to nie tylko na nasz stan emocjonalny czyli naszą psychikę, ale także na nasz stan fizyczny.

Do czasu pójścia dziecka do przedszkola to rodzice i dom zapewniają kontakt z muzyką i dźwiękami. Rodzice uczą rozpoznawać różne dźwięki, takie jak szum wody, śpiew ptaków czy odgłosy pralki. W ten sposób kształcą wrażliwość słuchową. Wpływa to znacząco na rozwój mowy, bo słuch i mowa są współzależne i wpływają na siebie stymulująco.

Postrzeganie muzyki jest jedną z głównych form łączności ze światem zewnętrznym, dlatego kontakt z muzyką wywiera na rozwój małego dziecka wielki wpływ.

Muzyka jest dla niego źródłem poczynań twórczych, różnorodnych poszukiwań i stymuluje dziecko do samowyrażania się (np. w śpiewie, tańcu).

Muzyka ma wpływ na wszechstronny i harmonijny rozwój.

Wykonywanie muzyki szczególnie ćwiczy i wspomaga zmysły, prowadząc do współdziałania pomiędzy słyszeniem, widzeniem i dotykiem (Górniok-Naglik 2000, s.65).

Słuchanie muzyki doskonale rozwija analizator słuchowy w zakresie słuchu muzycznego i akustycznego, doskonali pamięć muzyczną i pozamuzyczną, koncentrację uwagi oraz uczy logicznego myślenia i mowy.

 


W celu dokonania zapisu do szkoły lub uzyskania dodatkowych informacji, wystarczy kliknąć i napisać do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zawsze służymy pomocą!

ets affiliatemarketing