Zajęcia wokalne

Jeżeli śpiew jest dla Ciebie pasją, bez której nie wyobrażasz sobie życia… chciałbyś doskonalić Swoje umiejętności w atmosferze profesjonalizmu i dobrej zabawy?

Zapraszamy Cię na zajęcia wokalne, podczas których możesz poznać i udoskonalać:

  • zasady prawidłowego rozśpiewania,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia emisyjne,
  • ćwiczenia dykcji,
  • ćwiczenia intonacyjne,

podstawowe wiadomości teoretyczne obejmujące naukę:

  • zapisu nutowego w stopniu elementarnym.
  • zastosowania w praktyce oznaczeń tempa, dynamiki, artykulacji.
  • wiadomości o formach muzycznych.
  • nazw solmizacyjnych i literowych dźwięków.


Na zajęcia zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym, odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Istnieje możliwość organizacji zajęć w grupach dopasowanych ze sobą pod względem wieku, umiejętności i zainteresowań.

 

próby wokalne 1
próby wokalne 2
próby wokalne 3
próby wokalne 4
próby wokalne 5
próby wokalne 6
próby wokalne 7
próby wokalne 8

 


ets affiliatemarketing